Tài sản thương hiệu

Tài sản thương hiệu là gì? Tài sản thương hiệu ( brand Equity), là một khái niệm Marketing để nói đến giá trị của một thương hiệu. Thương hiệu chính là thước đo cho sự thành […]

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng  lực là một phần quan trọng của doanh nghiệp thường được sử dụng trong đấu thầu, thẩm định….Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin bổ ích để giúp hiểu rõ […]

sale kit

1. Sales kit là gì? Sales kit là một bộ tài liệu bán hàng như tài liệu, biểu mẫu, đồ dùng văn phòng phục vụ cho quá trình kinh doanh, bán hàng của nhân viên. Sales […]