SUNHOUSE – tập đoàn gia dụng đang chiếm thị phần số 1 về doanh số, độ phủ lớn nhất tại Việt Nam, nhưng  thương hiệu SUNHOUSE lại chưa chiếm được vị trí số 1 , chưa định hình được ngành