Tên thương hiệu, tên doanh nghiệp và tên sản phẩm

Đã bao giờ bạn cảm thấy bối rối trước những khái niêm tên thương hiệu, công ty, tên sản phẩm chưa? Đôi khi bạn chẳng thể nào phân biệt được chúng, bởi đôi lúc chúng khác nhau, đôi lúc lại đồng nhất. Yên tâm rằng không chỉ mỗi bạn cảm thấy như vậy, vì hầu hết chúng ta thường không dễ dàng nhận diện được một tên gọi nhất định là thương hiệu, tên công ty, hay đơn thuần chỉ là tên một sản phẩm được công ty đó tung ra.

Tên doanh nghiệp: là tên gọi trên phương diện pháp lý, xuất hiện trên giấy phép đăng ký kinh doanh cũng như hầu hết các văn bản, tài liệu mà công ty đó phát hành. Tên gọi này là tên gọi chính thức, đại diện cho công ty bạn trên mọi khía cạnh với vai trò là một pháp nhân trước pháp luật.

Tên thương hiệu: là tên được sử dụng để nhận diện một dòng sản phẩm hay dịch vụ mà công ty bạn cung cấp. Đôi lúc tên thương hiệu và tên doanh nghiệp giống nhau, đôi lúc lại khác biệt. Tên thương hiệu đơn giản là một tên gọi để nhận diện, gợi nhắc, gợi nhớ và không mang bất kỳ một tính đại diện pháp lý nào cho công ty.

99

Tên sản phẩm: là tên gọi cho một sản phẩm nhất định, cấp độ nhỏ hơn so với thương hiệu. Nếu như thương hiệu đại diện cho một dòng sản phẩm riêng biệt, thì tên sản phẩm đơn giản chỉ dùng cho một sản phẩm nhất định trong dòng sản phẩm chung đó, nhằm phân biệt với các sản phẩm còn lại.

  Nhận diện thương hiệu trực quan và các lưu ý khi xây dựng - Phần 2

Hy vọng những giải thích trên đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát và dễ dàng phân biệt, sử dụng được một cách chính xác những khái niệm này.

You cannot copy content of this page