Social Marketing

  1. Tại sao phải tiến hành Social Marketing

Social  Marketing là cách tuyệt vời để doanh nghiệp của bạn gia tăng nhận thức về thương hiệu đến với khách hàng, bạn cũng có thể tạo ra 1 sân chơi có sự tham gia của khách hàng cũng như củng cố tình cảm của họ đối với sản phẩm và dịch vụ của bạn.

 

2.  Red.com.vn khác biệt như thế nào?

Mục tiêu rõ ràng (Targeted): mục tiêu chính của  Red.com.vn là để nâng cao nhận thức thương hiệu doanh nghiệp bằng cách tiếp cận một đối tượng mục tiêu mới hoặc là nó cũng có thể là nhằm mục tiêu truyền tải 1 thông điệp, thông tin hữu nào đó hấp dẫn đối với khách hàng cũ .

 

Tính tập trung (Focused): Tập trung vào những vấn đề cụ thể, những nhóm đối tượng được xác định rõ ràng, hoặc  vào các điểm yếu mà đối thủ cạnh tranh.

 

Đo lường được ( Measurable): Thực hiện việc đo lường và kiểm soát các chỉ số cho chiến dịch Social Marketing, giúp doanh nghiệp dễ dàng trong việc kiểm soát và điều hướng người tham gia theo 1 cách có chính xác và thuận tiện nhất.

 

Nội dung chất lượng (Great Content):  Nền tảng của bất kỳ chiến dịch truyền thông xã hội có hiệu quả là nội dung lớn được trình bày một cách thú vị và hấp dẫn. Tại Red.com.vn hoàn toàn hiểu rõ điều đó, chính vì vậy đó là một mục tiêu hàng đầu mà chúng tôi muốn hướng tới.