1 Nhập tại  các chợ đầu mối hoa

>>>xem thêm: 3 công việc làm thêm giúp bạn kiếm bội tiền

Mỗi nơi đều có chợ đầu mối để có thể nhập những mặt hàng bạn muốn kinh doanh về bán.