Mở shop hoa tươi cũng giống rất nhiều mặt hàng kinh doanh khác cần phải có chiến lược và có kế hoạch rõ ràng Nhưng theo chúng tôi kinh doanh shop hoa chi phí cũng tương đối cao. Bởi vì …