Kế hoạch kinh doanh là nền móng của sự thành công trong bất kỳ dự án nào và việc mở shop quần áo cũng vậy. Tuy nhiên để có một kế hoạch hoàn hảo cần phải có bí quyết chứ