Vấn đề vi phạm bản quyền ở nước ta hay tranh chấp bản quyền không còn xa lạ gì, tuy nhiên dù đã có rất nhiều lần được thông tin cụ thể những tình trạng này vẫn diễn ra. Vậy