Bphone sản phẩm made in Việt Nam lại tiếp tục trễ hẹn ra mắt. Đây là nỗi thất vọng rất lớn đối với tín đồ yêu công nghệ khi mà những hình thức  Pi-a quảng cáo đã kiến Bphone từ