Viết thông cáo báo chí là một cách cực kì hữu hiệu để PR hình ảnh doanh nghiệp, nhưng không phải ai cũng biết cách viết một thông cáo báo chí chất lượng. Để viết tốt thông cáo báo chí