Ở gần các công ty, tòa nhà, văn phòng, nhu cầu cơm trưa cho dân văn phòng là vô cùng lớn. Có đến 90% dân văn phòng hàng ngày ăn cơm hộp.

        Nếu bạn cũng là một dân văn phòng