cách trả lời khách hàng

Mẹo hay trả lời khách hàng qua điện thoại

Tiếp thị qua điện thoại là hình thức tiếp thị nhanh nhất và đạt hiệu quả cao. Khi tiếp thị qua điện thoại, chắc hẳn bạn đã có lần gặp phải tình huống khác nhau, dưới đây là một số tình huống và cách ứng xử hợp lý:   Câu trả lời thông minh Cách 1: Không vấn đề gì, thưa ông. Nhưng tài liệu của chúng tôi chủ yếu bằng tiếng Anh và khá dài, vậy nên, ông hãy để tôi tóm…