Cắt tóc chỉ trong 10 phút ý tưởng kinh doanh mới lạ của QB House

Nhắc đến cắt tóc ai cũng sẽ mường tượng ra những quán cắt tóc. Với rất nhiều những dịch vụ đi kèm như ngoáy tai,