Marketing (tiếp thị) là chìa khóa để thành công cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Nếu bạn đã là một doanh nhân hoặc dự định khởi nghiệp của bạn thì chiến lược tiếp thị cần được ưu tiên xây dựng. …