chiến lược marketing app mobile

10 Phút cho một chiến lược mobile marketing hoàn hảo

Tiếp thị trên nền tảng mobile trong những năm gần đây đang phát triển mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu ngừng “sốt”. Tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ đang tìm mọi cách khẳng định mình trên nền tảng mà tất cả khách hàng của họ đang ở đó. Bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau đây.