Chiến lược marketing trên nền tảng mobile trong những năm gần đây đang phát triển mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu ngừng “sốt”. Tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ đang tìm mọi cách khẳng định mình trên nền …