Xã hội ngày càng phát triển với các trang thiết bị, máy móc ngày càng tối tân. Các loại hình dịch vụ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết nhanh gọn, giảm bớt các công việc thứ yếu