Bạn đang có dự định kinh doanh cửa hàng bán lẻ. Hãy thử trả lời những câu hỏi sau để xem khả năng thành công của mình trong lĩnh vực này nhé.

1. Bán lẻ có phù hợp với bạn