Cuộc sống bề bộn khiến chúng ta không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, tổ ấm của mình. Có cầu ắt có cung, dịch vụ dọn dẹp nhà cửa ra đời nhằm đáp ứng cầu cho những gia đình