điểm mạnh điểm yếu

Phát huy các điểm mạnh của bạn trong bán hàng

Mọi thành công trong bán hàng đều xoay quanh khả năng khiến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn khác biệt so với của các đối thủ cạnh tranh, và đảm bảo rằng nó là một lựa chọn đáng mong muốn hơn. Đối thủ cạnh tranh của bạn là ai? Tại sao khách hàng lại mua hàng từ đối thủ cạnh tranh của bạn? Họ thấy những lợi thế gì? Họ cảm thấy sản phẩm hoặc dịch vụ của đối…