khở nghiệp

Bạn có tự tin sẽ thành công khi bắt đầu với ý tưởng kinh doanh đã cũ

Rất nhiều người cho rằng những ý tưởng kinh doanh đã lâu đời và có nhiều người cạnh tranh cho nên sẽ rất khó để có thể thành công. Nguyên nhân họ đưa ra chính là lượng người mua sẽ giảm và lượng người bán tăng lên, như vậy thì chỉ có những người đã bắt đầu với ý tưởng này từ đầu có lượng khách hàng thì mới đạt được thành công còn đối với người mới sẽ rất…