lợi thế cạnh tranh của th true milk

Xây dựng lợi thế cạnh tranh trong bán hàng

      Yếu tố quan trọng bậc nhất trong bán hàng thành công là phát triển lợi thế cạnh tranh. Để thành công trong bán hàng, khách hàng của bạn phải được thuyết phục rằng những gì bạn cung cấp vượt trội và đáng mong muốn hơn so với của đối thủ cạnh tranh. Sự khác biệt là chìa khóa để thành công trong bán hàng.        Lợi thế cạnh tranh của bạn là gì? Điều gì…