phân tích đối thủ cạnh tranh

Bí quyết bán hàng: Hãy phân tích đối thủ cạnh tranh của bạn (phần 1)

        Tôn Vũ, chiến lược gia quân sự người Trung Quốc, trong cuốn Binh Pháp Tôn Tử, đã viết: “Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người không biết ta, mọi trận đều bại.” Đối thủ cạnh tranh của bạn có một chiến lược rất đơn giản. Mỗi sáng, họ đều suy nghĩ về cách tống khứ bạn và mọi công…