sản phẩm trị mụn

Bí quyết bán hàng: Hiểu sâu sắc về sản phẩm (P2)

  2. Xác định đối thủ cạnh tranh của bạn           Một phần khác trong kiến thức về sản phẩm là đặt ra và tìm câu trả lời cho câu hỏi này: “Đối thủ cạnh tranh của bạn là ai ?”         Ai bán sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với bạn? Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bạn là ai và những ai là đối thủ cạnh tranh lớn tiếp… 

Bí quyết bán hàng: Hiểu sâu sắc về sản phẩm (P1)

         Mức độ hiểu biết về sản phẩm của bạn là nền tảng của sự tin cậy, sự tự tin và năng lực bán hàng. Nếu không có kiến thức sâu rộng và chi tiết về những gì bạn đang bán, thì thành công trong bán hàng là điều không tưởng.            Những nhân viên bán hàng giỏi nhất biết rõ cả thành phần lẫn công dụng của sản phẩm và dịch vụ…