sáng tạo

3 phương pháp quan trọng giúp ban tạo ra ý tưởng độc đáo trong kinh doanh

3 Phương pháp quan trong giúp bạn tạo ra ý tưởng độc đáo trong kinh doanh. Trong kinh doanh hay bất kỳ lĩnh vực nào để tạo ra sản phẩm thì trước tiến cần ý tưởng, và để tạo ra ý tưởng chất lượng cần có phương pháp tư duy tốt. Sau đây là ba phương pháp giúp bạn tảo ra một ý tưởng tốt. Phương pháp 1: Lồng ghép và kết hợp Đối với phương pháp này tức là…