thương hiệu đồng hồ

Nhận diện thương hiệu doanh nghiệp mới

Trước khi bạn có thể mở cửa cho doanh nghiệp, bạn không chỉ cần đặt ngôi nhà hợp pháp của bạn theo thứ tự mà còn đưa ra quyết định về các từ và hình ảnh đại diện cho doanh nghiệp của bạn và làm nổi bật bản sắc của nó. Khi bạn sẵn sàng tạo nhận diện thương hiệu doanh nghiệp mới của mình, có một số tác vụ bạn cần phải thực hiện như: Xác định cách doanh… 

Đừng để thương hiệu to mới đổi tên.

Lần gần nhất một thương hiệu to đã đổi tên là HKbike. Đổi tên thành Pega. Tại sao lại thế? HKbike tức là hồng kông bike, nghe có vẻ rất trung quốc. Không tốt về thông điệp nhận diện thương hiệu. Và sau đó là hàng loạt vụ đổi tên trước đây như Kinh đô thành Kido Vinagame thành VNG Mấy luận điểm cơ bản sau sẽ giúp các doanh nghiệp có tầm nhìn xa trông rộng hơn. 1, Tên…