trong công việc điều gì là quan trọng nhất

Cách quản lý thời gian trong công việc

Thời gian của bạn rất quý báu, vì thế đừng phí phạm nó để sống cuộc đời của người khác. ―STEVE JOBS―  Bạn sẽ hiểu được tường tận: Ảnh hưởng của việc không kiểm soát được thời gian. Sự quá tải mà Bán hàng 2.0 mang lại cho đội ngũ bán hàng. Khi nào thì bị tê liệt. Sống trong trạng thái bị động. Lấy lại đà làm việc, lấy lại thời gian và kiểm soát nó. Hiểu được chủ…