Tư Vấn Mở Rộng Thương Hiệu

Tư vấn mở rộng thương hiệu

Doanh nghiệp nào sau khi có được một thương hiệu nổi tiếng cũng muốn mở rộng thương hiệu của mình bằng cách mở thêm các dòng sản phẩm mới, tăng tính đa dạng cho các danh mục sản phẩm và được nhiều người biết đến. Tuy nhiên việc mở rộng thương hiệu cũng khiến nhiều doanh nghiệp thất bại trong chiến lược mở rộng.

Với chuyên môn của mình các chuyên gia đến từ Red Media Group có thể giúp doanh nghiệp tư vấn định hướng chính xác cho việc mở rộng thương hiệu đạt hiệu quả cao nhất và giảm thiểu tối đa các rủi ro

 

Khi nao cần tới tư vấn mở rộng thương hiệu:

  • Khi doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực kinh doanh
  • Khi doanh nghiệp muốn bổ sung một sản phẩm mới vào danh mục sản phẩm
  • Khi doanh nghiệp muốn tạo ra đặt tên cho sản phẩm bằng cách mở rộng thương hiệu đã có
  • Khi có một thương hiệu được mua về,…

 

Dịch vụ tư vấn mở rộng thương hiệu tại Red Media Group bao gồm:

  • Nghiên cứu đánh giá danh mục thương hiệu của doanh nghiệp
  • Nghiên cứu đánh giá khả năng mở rộng thương hiệu cho ngành hàng / ngoài ngành hàng
  • Tư vấn xây dựng chiến lược kiến trúc thương hiệu hiệu quả, bền vững
  • Tư vấn và xây dựng nhận diện thương hiệu cho thương hiệu mở rộng

 

Quy trình triển khai mở rộng thương hiệu