Tư vấn truyền thông thương hiệu

Tư vấn truyền thông thương hiệu là gì?

Là việc lựa chọn thông điệp, phương thức tiếp cận và truyền đạt đến khách hàng một cách trọn vẹn về thương hiệu của doanh nghiệp.

RED MEDIA GROUP lên kế hoạch truyền thông với gói tư vấn truyền thông thương hiệu trọn gói, 

 

Lợi ích dịch vụ tư vấn truyền thông thương hiệu mang đến cho bạn

– Xác lập rõ ràng mục tiêu, tiêu chí truyền thông cho doanh nghiệp

– Xây dựng kế hoạch truyền thông chuyên nghiệp và 

– Tiết kiệm chi phí từ việc sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông và dịch vụ trọn gói

 

Dịch vụ tư vấn truyền thông thương hiệu bao gồm

 – Nghiên cứu về vị trí của thương hiệu doanh nghiệp tại thị trường hiện tại

– Tư vấn kế hoạch truyền thông thương hiệu 

– Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

– Xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu cho doanh nghiệp

 

Quy trình tư vấn chiến lược truyền thông thương hiệu

 

– Nghiên cứu và phân tích 

– Đưa ra kế hoạch nhận diện thương hiệu

– Tiến hành thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Giám sát, báo cáo thực hiện kế hoạch