Đổi tên thương hiệu

Lần gần nhất một thương hiệu to đã đổi tên là HKbike. Đổi tên thành Pega. Tại sao lại thế?

HKbike tức là hồng kông bike, nghe có vẻ rất trung quốc. Không tốt về thông điệp nhận diện thương hiệu. Và sau đó là hàng loạt vụ đổi tên trước đây như

Kinh đô thành Kido

Vinagame thành VNG

Mấy luận điểm cơ bản sau sẽ giúp các doanh nghiệp có tầm nhìn xa trông rộng hơn.

1, Tên công ty, thương hiệu thường đặt theo

  • tên của người sáng lập
  • tên thể hiện tham vọng một lĩnh vực.

Và rồi đùng một cái kinh doanh được và tham vọng lớn hơn. Và rồi thì sao không được nữa với một thương hiệu cũ.

2, Tên công ty thế giới như nào ?

thường thì chỉ tên viết tắt có thể dễ nhớ và có thể suy luận theo nhiều cách khác nhau là một cách an toàn và bao nhiêu tiên quảng cáo thật tuyệt vời như Vin, FLC…. . Ví dụ bạn làm nghề chuyển phát nhanh quốc tế dùng thương hiệu ViExpress sẽ rất hay.