Tên khách hàng: Nhà hàng Noodlestory

Ngày thực hiện: 17/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh món ăn

Sản phẩm: Chụp ảnh món ăn nhà hàng Noodlestory

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh món ăn tại đây