THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng:  An Hotel

Ngày thực hiện: 18/10/2017

Tác phẩm: Chụp ảnh nội thất

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh nội thất tại đây