THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng: Công ty Welstory Samsung

Ngày chụp: 18/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh công ty doanh nghiệp

Sản phẩm: Chụp ảnh Profile công ty Welstory Samsung

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý ảnh màu
  • Chỉnh sửa màu sắc

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh công ty Welstory Samsung tại đây