Những yếu tố đánh giá việc kinh doanh giày dép của bạn có thành công hay không

1, Doanh thu và doanh số

Bất kỳ ai khi kinh doanh đều mong muốn thành công, và để đánh giá xem bạn đang kinh doanh thành công hay không. Yếu tố đầu tiên chính là doanh thu và doanh số.

 

Đây là thông số điển hình nhất để nói lên bạn đang  kinh doanh thành công hay thất bại.

2 Độ phủ thương hiệu

Độ phủ thương hiệu có nghĩa là danh tiếng cửa hàng của bạn có được nhiều người biết tới hay. Không nếu có thì đây là ý tưởng thành công, còn nếu không thì đây là ý tưởng thất bại. Khi nói tới đây chắc chắn sẽ có bạn nói là, người ta quảng cáo nhiều thì nhiều người biết tới như vậy sao khẳng định họ thành công được.

 

Điều này là không đúng bởi vì bản thân chúng ta biết rằng khách hàng họ rất tinh ý nếu chúng ta quảng cáo nhiều nhưng mà chất lượng không tốt, thì khách hàng cũng sẽ bỏ mà đi hết không ai quay lại và như vậy thì độ phủ chắc chắn không tăng cho nên độ phủ thương hiệu cũng là yếu tố đánh giá sự thành công.

3 số liệu kinh doanh trong năm cuối năm

Thông thường để đánh giá chính xác nhất thì có lẽ là số liệu cụ thể của từng năm một. Bạn có thể căn cứ vào đó để biết xem năm vừa rồi cửa hàng của bạn chi bao nhiêu, thu bao nhiêu lời lãi ra sao trừ lương của bạn, lương của nhân viên còn lại bao nhiêu tiền lời và đó. Nếu trong năm đầu tiên lãi sau khi khấu hao chi phí đạt được từ 5-7% thì bạn đang thành công với mô hình của mình rồi

  Kinh doanh trên website: Tiềm năng lớn vẫn chưa được khai phá hết!
You cannot copy content of this page