Phân biệt sự khác nhau giữa Customer và Client

Nguồn gốc của từ

Từ gốc của customer, custom, bắt nguồn từ động từ Latin consuescere

Customerđơn giản chỉ là một người nhận sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng sau khi đã trả tiền. Ngay cả khi giữa customer và người cung cấp có tồn tại một mối quan hệ lâu dài thì nghĩa của nó cũng chỉ tập trung vào sự trao đổi. Customer thường phải đến một cơ sở bán lẻ để được nhận sản phẩm hoặc dịch vụ, trong khi một client có thể nhận được dịch vụ một cách dễ dàng mà không cần phải hiện diện tại nơi kinh doanh

Nguồn gốc của từ:

Client (số nhiều là clients hoặc clientele) cũng bắt nguồn từ tiếng Latin, dưới dạng clientem. client lại gắn bó trong một mối quan hệ chất lượng hơn mà trong đó người cung cấp thường sử dụng những kỹ năng chuyên môn nhằm mang đến những sản phẩm vô hình như dịch vụ pháp luật, chích sách bảo hiểm, và những thứ tương tự như vậy.

Ví dụ

Customer” mua hàng hóa, dịch vụ tại công ty hoặc doanh nghiệp, retail stores (cửa hàng bán lẻ), restaurants (nhà hàng), service stations (trạm dịch vụ sửa xe), supermarkets (siêu thị), banks (ngân hàng)

Client” mua dịch vụ tại: law offices (văn phòng luật), graphic design banner (công ty thiết kế banner đồ uống, các loại sản phẩm ), talent agencies (công ty môi giới nhân lực), accounting firms(công ty kế toán), health care providers (nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

  QUY TẮC 10 NĂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÒNG TRÁNH
You cannot copy content of this page