A Trust Builder

Mang thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

RED.branding

Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng sản phẩm Việt Nam, Doanh nghiệp Việt Nam có nhiều sản phẩm tốt, đáng tự hào nhưng không thể tiếp cận được với tiêu chuẩn thế giới. Từ hình ảnh, nhận diện, những thứ thế giới tiếp cận chúng ta…Và chúng tôi nỗ lực chuẩn hóa điều đó.

Tư vấn thương hiệu.

Nghiên cứu, research thị trường, đối thủ, sản phẩm, dịch vụ.

Chiến lược thương hiệu.

Lập kế hoạch thương hiệu, định hình hình ảnh, chiến lược.

Xây dựng thương hiệu.

Xây dựng hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng.

Nhận diện thương hiệu.

Thiết kế, Video, Photography cho thương hiệu.

Doanh nghiệp Xuất khẩu
SMEs Việt Nam
Khởi nghiệp
Sản xuất