We drive long-term growth for brands through deep insight, outstanding strategy and discover, tell their best stories.

red 1

Chúng tôi giúp bạn

Biết mình là ai

Xác định thị trường

Xác định đối thủ

Môi trường kinh doanh

Yếu tố cạnh tranh

Mình trở thành gì

Mô hình kinh doanh

Xây dựng sản phẩm

Định vị thương hiệu

Chân dung khách hàng

Làm như nào để trở thành..

Thiết kế thương hiệu

Xây dựng hình ảnh

Marketing tổng thể

Tư vấn và đào tạo

Tư vấn thương hiệu

 • Nghiên cứu
 • Kế hoạch
 • Đào tạo

Xây dựng hình ảnh

 • Thiết kế nhận diện
 • Chụp ảnh
 • Video marketing

Nếu không có thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của bạn chỉ là hàng hóa và phải cạnh tranh về giá đến chết.

Phillip Kolter

MARKETING

Định vị thương hiệu

 • Chiến lược
 • Định vị hình ảnh
 • Triển khai

Thiết kế thương hiệu

 • Logo
 • Nhận diện
 • Thương hiệu

Tích lũy tạo thay đổi

Thương hiệu là một chặng đường dài của những hành động liên tục, những sáng tạo đổi mới liên tục để tạo ra giá trị cố lõi đi thẳng vào tâm trí của người dùng và lưu lại ở đó mãi mãi

Thương hiệu là thứ còn lại duy nhất khi tất cả mất đi.