We drive long-term growth for brands through deep insight, outstanding strategy and discover, tell their best stories.

Chúng tôi giúp bạn

Biết mình là ai

Xác định thị trường

Xác định đối thủ

Môi trường kinh doanh

Yếu tố cạnh tranh

Mình trở thành gì

Mô hình kinh doanh

Xây dựng sản phẩm

Định vị thương hiệu

Chân dung khách hàng

Làm như nào để trở thành..

Thiết kế thương hiệu

Xây dựng hình ảnh

Marketing tổng thể

Tư vấn và đào tạo

Tư vấn thương hiệu

 • Nghiên cứu
 • Kế hoạch
 • Đào tạo

Xây dựng hình ảnh

 • Thiết kế nhận diện
 • Chụp ảnh
 • Video marketing

Nếu không có thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của bạn chỉ là hàng hóa và phải cạnh tranh về giá đến chết.

Phillip Kolter

MARKETING

Định vị thương hiệu

 • Chiến lược
 • Định vị hình ảnh
 • Triển khai

Thiết kế thương hiệu

 • Logo
 • Nhận diện
 • Thương hiệu

Tích lũy tạo thay đổi

Thương hiệu là một chặng đường dài của những hành động liên tục, những sáng tạo đổi mới liên tục để tạo ra giá trị cố lõi đi thẳng vào tâm trí của người dùng và lưu lại ở đó mãi mãi

Thương hiệu là thứ còn lại duy nhất khi tất cả mất đi.

We drive long-term growth for brands through deep insight, outstanding strategy and discover, tell their best stories.

01.

Biết mình là ai

Xác định thị trường

Xác định đối thủ

Môi trường kinh doanh

Yếu tố cạnh tranh

02.

Mình trở thành gì

Mô hình kinh doanh

Xây dựng sản phẩm

Định vị thương hiệu

Chân dung khách hàng

03.

Làm như nào để trở thành..

Thiết kế thương hiệu

Xây dựng hình ảnh

Marketing tổng thể

Tư vấn và đào tạo

Giá trị cốt lõi

Tích lũy tạo thay đổi
Thương hiệu là một chặng đường dài của những hành động liên tục, những sáng tạo đổi mới liên tục để tạo ra giá trị cố lõi đi thẳng vào tâm trí của người dùng và lưu lại ở đó mãi mãi
Xây dựng để trường tồn
Thương hiệu là thứ còn lại duy nhất khi tất cả mất đi.

Philip Kotler

“The key to branding, especially for smaller firms, is to focus on a limited number of issue areas and develop superb expertise in those areas.”

Giải pháp của chúng tôi

Quy trình thực thi dự án

Đảm bảo chất lượng sản phẩm

Tiếp cận dự án

thấu hiểu mong muốn khách hàng, thương hiệu và sản phẩm.

Đề xuất giải pháp

nghiên cứu, lập kế hoạch và đề xuất toàn bộ giải pháp tốt nhất

Thực thi - Đo lường - Chăm sóc

thực thi chi tiết kế hoạch theo các bước, báo cáo và chăm sóc sau khi thực thi

The Five RED key

Red Branding

“Authentic marketing is not the art of selling what you make but knowing what to make.”

Philip Kotler