Những lưu ý giúp cải thiện chiến dịch truyền thông thương hiệu của bạn – Phần 3

Nguyên tắc thứ sáu giúp cải thiện chiến dịch truyền thông của công ty bạn là tạo dựng hình ảnh về một thương hiệu sẵn lòng chia sẻ thông tin, kiến thức và giúp đỡ người khác. Hãy dành thời gian để tạo nên những câu trả lời hữu ích, chia sẻ kinh nghiệm thay … Chi tiết

Những lưu ý giúp cải thiện chiến dịch truyền thông thương hiệu của bạn – Phần 2

Bên cạnh xây dựng giọng nói thương hiệu, một điều khác bạn cần làm là xác định một khối khách hàng giả định. Nghĩa là bạn phải tưởng tượng và tạo ra một nhóm khách hàng hư cấu, với một tập hợp đặc tính nhất định nào đó và xem đó là nhóm khách hàng … Chi tiết