Tư Vấn Chiến Lược Thương Hiệu

Tư vấn chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu là toàn bộ quy trình, công cụ và phương pháp biến một sản phẩm, dịch vụ, hay một tên gọi trở thành một “dấu ấn” độc quyền, khác biệt, cảm xúc trong tâm trí khách hàng và công chúng. Một chiến lược thương hiệu sẽ bắt đầu từ tầm nhìn và được quy định bởi các chiến lược khác biệt hóa. Xây dựng thương hiệu mạnh và bền vững nhất là sự kết hợp chặt chẽ các kế hoạch và chiến lược thương hiệu đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Các chuyên gia tư vấn thiết kế thương hiệu tại Red Media Group có kiến thức chuyên sâu về các dịch vụ thương hiệu từ định vị chiến lược, kiến trúc thương hiệu và mở rộng thương hiệu, thông qua đặt tên thương hiệu, phát triển nhận diện, quản lí và triển khai chiến lược truyền thông.

 

Dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn mở rộng thương hiệu
  • Tư vấn truyền thông thương hiệu
  • Tư vấn ra mắt thương hiệu
  • Tư vấn táu định vị thương hiệu
  • Đặt tên thương hiệu
  • Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Sáng tác slogan
  • Thiết kế logo