OKR là gì

Trong quá trình quản lý và định hướng công việc, một công cụ quan trọng mà các tổ chức hiện đại sử dụng để thiết lập mục tiêu, đo lường thành tựu và tạo động lực là OKR (Objectives and Key Results). OKR đã được nhiều công ty công nghệ hàng đầu như Google, Intel và Twitter áp dụng thành công. Bài viết này sẽ giới thiệu về OKR, khám phá ý nghĩa và vai trò của nó trong việc thúc đẩy hiệu suất và thành công của tổ chức.

OKR là gì?

OKR là viết tắt của hai từ: Objectives (Mục tiêu) và Key Results (Kết quả chính). Nó là một phương pháp quản lý mục tiêu được sử dụng để đo lường và theo dõi tiến độ công việc. Mục tiêu (Objectives) là những chỉ định rõ ràng và tham vọng mà tổ chức hoặc cá nhân muốn đạt được. Kết quả chính (Key Results) là các chỉ số đo lường cụ thể và có thể đo được để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu.

Một OKR thường bao gồm một mục tiêu chung và một số kết quả chính để đo lường tiến độ đạt được mục tiêu đó. Kết quả chính thường được xác định một cách cụ thể, có thể đo lường và theo dõi. Các OKR thường được thiết lập trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như quý, năm hoặc chu kỳ công việc.

Vai trò của OKR

Vai trò của OKR

 1. Chiến lược và định hướng: OKR giúp tổ chức thiết lập chiến lược và định hướng rõ ràng. Nó giúp tất cả các thành viên trong tổ chức hiểu rõ mục tiêu chung, đồng thời xác định các kết quả cụ thể cần đạt được. OKR tạo ra sự tập trung và hướng dẫn cho các hoạt động của tổ chức.
 2. Tạo động lực và cam kết: OKR tạo ra động lực và cam kết trong tổ chức. Khi mỗi nhân viên có thể thấy mục tiêu cần đạt và những kết quả chính cụ thể, họ có xu hướng cống hiến hơn và tập trung vào việc đạt được mục tiêu đó. OKR cũng khuyến khích sự trách nhiệm cá nhân và tăng cường sự cam kết của nhân viên với mục tiêu chung của tổ chức.
 3. Đo lường và đánh giá hiệu suất: OKR cung cấp một cách để đo lường và đánh giá hiệu suất cá nhân và tổ chức. Kết quả chính trong OKR cho phép xác định mức độ hoàn thành mục tiêu và đảm bảo rằng công việc được tiến triển đúng hướng. Việc theo dõi tiến độ OKR giúp tổ chức nhận biết được các vấn đề, điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược.
 4. Tạo sự minh bạch và giao tiếp: OKR tạo ra sự minh bạch trong tổ chức. Bằng cách chia sẻ OKR với tất cả các thành viên trong tổ chức, mọi người có thể hiểu rõ mục tiêu và kế hoạch công việc của nhau. Điều này tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và khuyến khích sự giao tiếp và cộng tác giữa các thành viên.
 5. Thúc đẩy sự phát triển cá nhân: OKR khuyến khích sự phát triển cá nhân. Bằng cách xác định các mục tiêu và kết quả cụ thể, OKR tạo ra cơ hội cho các nhân viên để phát triển kỹ năng, đạt được thành tựu và định hình sự nghiệp của mình. Nó cũng giúp mỗi người hiểu rõ hơn về vai trò và đóng góp của mình trong tổ chức.

Nguyên lý hoạt động của OKR

Nguyên lý hoạt động của OKR

Nguyên lý hoạt động của OKR dựa trên việc thiết lập và theo dõi mục tiêu cụ thể và đo lường kết quả chính để đánh giá tiến độ và thành tựu. Dưới đây là các nguyên lý cơ bản của OKR:

 1. Sự minh bạch: OKR tạo ra sự minh bạch và đồng nhất trong tổ chức. Mục tiêu và kết quả chính được công khai và chia sẻ rộng rãi với tất cả các thành viên. Điều này giúp mọi người hiểu rõ mục tiêu chung của tổ chức và cách mà mỗi cá nhân đóng góp vào sự thành công chung.
 2. Liên kết giữa mục tiêu và kết quả: Mỗi mục tiêu trong OKR phải liên kết chặt chẽ với các kết quả chính cụ thể để đo lường tiến độ và thành tựu. Mục tiêu chỉ ra hướng đi và mong muốn đạt được, trong khi kết quả chính cung cấp các chỉ số cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu.
 3. Mục tiêu tham vọng và đo lường có thể đạt được: Mục tiêu trong OKR nên tham vọng và mở rộng tầm nhìn của tổ chức. Tuy nhiên, chúng cũng phải được xác định một cách cụ thể, đo lường được và có khả năng đạt được. Một mục tiêu không nên quá dễ dàng để đạt được, nhưng cũng không nên quá khó khăn để tạo ra sự nản lòng và thiếu động lực.
 4. Thời gian định kỳ: OKR thường được thiết lập trong các khoảng thời gian định kỳ như quý, năm hoặc chu kỳ công việc. Việc thiết lập thời gian cụ thể giúp tạo ra sự tập trung và quản lý thời gian hiệu quả. Nó cũng tạo ra cơ hội để đánh giá và điều chỉnh chiến lược trong quá trình thực hiện OKR.
 5. Tự động cập nhật và phản hồi: OKR không phải là một công cụ tĩnh mà được cập nhật và điều chỉnh theo thời gian. Việc theo dõi và đánh giá OKR thường diễn ra định kỳ, và các kết quả được ghi lại. Điều này tạo ra cơ hội để cung cấp phản hồi và điều chỉnh chiến lược để đảm bảo OKR vẫn phù hợp với mục tiêu và điều kiện thực tế.
 6. Các cấp độ OKR: OKR có thể áp dụng ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức, từ cấp tổ chức đến cấp phòng ban và cá nhân. Bằng cách liên kết các OKR ở các cấp độ khác nhau, mục tiêu của tổ chức có thể được chia nhỏ và phân phối cho các nhóm và cá nhân, đồng thời đảm bảo sự phù hợp và hỗ trợ giữa các mục tiêu.

Tóm lại, OKR hoạt động dựa trên việc thiết lập mục tiêu tham vọng và đo lường kết quả cụ thụ thể, đồng thời tạo ra sự minh bạch, liên kết và theo dõi định kỳ. Điều này giúp tăng cường tập trung, động lực và hiệu suất tổ chức trong việc đạt được mục tiêu chiến lược.

Cách xây dựng OKR

Cách xây dựng OKR

Xây dựng OKR (Objectives and Key Results) là quá trình định rõ mục tiêu và đo lường kết quả cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Dưới đây là các bước cơ bản để xây dựng OKR:

 1. Định rõ mục tiêu (Objective): Bước đầu tiên là xác định mục tiêu chung mà bạn muốn đạt được. Mục tiêu nên được đặt một cách rõ ràng, cụ thể và tham vọng. Nó nên tập trung vào sự phát triển, cải thiện hoặc thành công của tổ chức, phòng ban hoặc cá nhân.
 2. Xác định các kết quả chính (Key Results): Tiếp theo, bạn cần xác định các kết quả chính cụ thể mà bạn sẽ sử dụng để đo lường tiến độ và thành tựu của mục tiêu. Các kết quả chính nên là những chỉ số có thể đo lường được, có thể theo dõi và đo lường tiến bộ.
 3. Đặt mức độ hoàn thành cho các kết quả chính: Đối với mỗi kết quả chính, bạn cần đặt mục tiêu cụ thể cho mức độ hoàn thành. Điều này giúp xác định một phạm vi đo lường rõ ràng và cho phép đánh giá tiến bộ theo thời gian.
 4. Gắn kết giữa mục tiêu và kết quả chính: Mỗi kết quả chính nên được gắn kết chặt chẽ với mục tiêu. Chúng nên đóng góp vào việc đạt được mục tiêu và giúp đo lường tiến độ. Đảm bảo rằng mỗi kết quả chính có liên quan trực tiếp đến mục tiêu và hỗ trợ trong việc đạt được nó.
 5. Thiết lập thời gian và phạm vi: Đặt thời gian và phạm vi cho OKR. Thời gian có thể là quý, năm hoặc chu kỳ công việc, tùy thuộc vào tổ chức và bối cảnh công việc. Đồng thời, xác định phạm vi của OKR, liệu nó áp dụng cho tổ chức, phòng ban hay cá nhân.
 6. Theo dõi và đánh giá tiến độ: Quan trọng nhất là theo dõi và đánh giá tiến độ của OKR. Điều này đòi hỏi việc theo dõi các kết quả chính và so sánh với mức độ hoàn thành đã đặt ra. Thường xuyên cập nhật và ghi lại tiến bộ, và xác định bất kỳ điều chỉnh hoặc cải thiện nào cần thiết để đạt được mục tiêu.
 7. Tương tác và phản hồi: OKR không nên chỉ là một công cụ tĩnh. Nó cần được tương tác và cung cấp phản hồi. Tương tác với nhóm hoặc người khác để chia sẻ mục tiêu và tiến bộ, cung cấp phản hồi và nhận phản hồi để tạo sự phát triển và cải thiện liên tục.

Kết luận

OKR là một phương pháp quản lý mục tiêu mạnh mẽ và hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức để thiết lập mục tiêu, đo lường thành tựu và tạo động lực. OKR giúp tổ chức xác định chiến lược và định hướng, tạo động lực và cam kết, đo lường hiệu suất và tạo sự minh bạch. Với vai trò của mình, OKR đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của tổ chức.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts