Mô hình ASK

Trong quá trình quản lý dự án và đưa ra quyết định, việc thu thập thông tin và tư vấn từ các chuyên gia hoặc người có kiến thức chuyên môn có thể rất quan trọng. Mô hình ASK (Ask, Seek, Knock) là một phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin và tư vấn từ nguồn thông tin ngoài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình ASK, bao gồm ý nghĩa và vai trò của nó trong quá trình quản lý và ra quyết định.

Mô hình ASK là gì?

Mô hình ASK là một phương pháp tư vấn và thu thập thông tin từ nguồn thông tin ngoài. ASK đại diện cho Ask (Hỏi), Seek (Tìm kiếm), và Knock (Gõ cửa). Qua mô hình này, người quản lý hoặc nhóm ra quyết định sẽ hỏi câu hỏi, tìm kiếm thông tin và tư vấn từ các chuyên gia hoặc nguồn thông tin liên quan, sau đó, họ sẽ gõ cửa và yêu cầu sự đóng góp hoặc ý kiến từ những người có kiến thức chuyên môn.

Vai trò của mô hình ASK

Vai trò của mô hình ASK

Mô hình ASK đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và ra quyết định vì các lợi ích sau:

 1. Thu thập thông tin chính xác và đa dạng: Mô hình ASK cho phép người quản lý hoặc nhóm ra quyết định thu thập thông tin từ các chuyên gia hoặc nguồn thông tin liên quan. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin thu thập được là chính xác, đáng tin cậy và đa dạng, từ đó cung cấp cho ra quyết định một cơ sở thông tin đầy đủ và đáng tin cậy.
 2. Tăng cường sự hiểu biết và nhận thức: Bằng cách hỏi câu hỏi và tìm kiếm thông tin từ nguồn thông tin ngoài, mô hình ASK giúp người quản lý hoặc nhóm ra quyết định mở rộng sự hiểu biết và nhận thức về vấn đề hoặc tình huống cụ thể. Điều này giúp họ đưa ra quyết định thông minh và có cơ sở.
 3. Tạo sự đa dạng và khách quan: Mô hình ASK khuyến khích người quản lý hoặc nhóm ra quyết định tìm kiếm ý kiến và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này tạo ra sự đa dạng và khách quan trong quá trình ra quyết định, giúp tránh được sự thiên lệch hoặc hạn chế của quan điểm cá nhân.
 4. Hỗ trợ quyết định đúng lúc: Mô hình ASK cho phép người quản lý hoặc nhóm ra quyết định thu thập thông tin và tư vấn từ các chuyên gia hoặc nguồn thông tin liên quan trong thời gian ngắn. Điều này giúp đáp ứng nhanh chóng với các vấn đề phức tạp hoặc quyết định quan trọng và đưa ra quyết định đúng lúc.
 5. Xây dựng mạng lưới liên kết và quan hệ: Mô hình ASK mở ra cơ hội để người quản lý hoặc nhóm ra quyết định thiết lập và phát triển mạng lưới liên kết và quan hệ với các chuyên gia và nguồn thông tin trong lĩnh vực liên quan. Điều này không chỉ cung cấp lợi ích ngay lập tức mà còn tạo ra cơ hội hợp tác và trao đổi thông tin trong tương lai.

Cách xây dựng mô hình ASK

Cách xây dựng mô hình ASK

Để xây dựng một mô hình ASK hiệu quả, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Xác định mục tiêu và vấn đề cần giải quyết: Đầu tiên, xác định rõ mục tiêu và vấn đề cần giải quyết. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tin và tư vấn cần thiết từ mô hình ASK.
 2. Xác định nguồn thông tin và chuyên gia: Xác định các nguồn thông tin có liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng. Các nguồn thông tin có thể bao gồm sách, bài viết, nghiên cứu, báo chí, hoặc các nguồn thông tin trực tuyến. Các chuyên gia có thể là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực, giáo sư, nhà nghiên cứu hoặc những người đã làm việc trong vấn đề tương tự.
 3. Hỏi câu hỏi và tìm kiếm thông tin: Đặt câu hỏi cụ thể và rõ ràng để thu thập thông tin từ nguồn thông tin và chuyên gia. Câu hỏi nên liên quan trực tiếp đến mục tiêu và vấn đề bạn đang tìm hiểu. Đồng thời, tìm kiếm thông tin từ nguồn thông tin đã xác định.
 4. Gõ cửa và yêu cầu ý kiến: Khi bạn đã thu thập được thông tin từ các nguồn thông tin và tìm kiếm thông tin, tiếp tục gõ cửa và yêu cầu ý kiến từ các chuyên gia. Gửi email, tham gia cuộc trò chuyện hoặc họp trực tiếp để trao đổi thông tin và nhận được sự đóng góp từ họ.
 5. Phân tích và đánh giá thông tin thu thập: Phân tích và đánh giá thông tin thu thập từ các nguồn thông tin và chuyên gia. Đánh giá tính đáng tin cậy, khách quan và phù hợp của thông tin và ý kiến thu thập được. Xác định các mô hình, xu hướng hoặc ý kiến chung nếu có.
 6. Áp dụng thông tin vào quyết định: Cuối cùng, áp dụng thông tin và tư vấn thu thập được từ mô hình ASK vào quá trình ra quyết định. Sử dụng thông tin để tạo ra các lựa chọn thông minh và đưa ra quyết định cuối cùng.

Lưu ý rằng quá trình xây dựng mô hình ASK có thể linh hoạt và các bước có thể thay đổi tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn xác định mục tiêu, thu thập thông tin chính xác và đa dạng, và đánh giá thông tin một cách cẩn thận trước khi áp dụng vào quyết định.

Kết luận

Mô hình ASK là một phương pháp quan trọng trong quá trình quản lý và ra quyết định. Nó cho phép người quản lý hoặc nhóm ra quyết định thu thập thông tin, tư vấn và ý kiến từ các chuyên gia hoặc nguồn thông tin liên quan. Bằng cách sử dụng mô hình ASK, người quản lý có thể đảm bảo rằng quyết định được đưa ra dựa trên thông tin chính xác, đa dạng và có cơ sở. Ngoài ra, mô hình ASK còn tạo ra cơ hội để xây dựng mạng lưới liên kết và quan hệ, đồng thời nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về vấn đề cụ thể.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts