Tài sản thương hiệu

  1. Tài sản thương hiệu là gì?

Tài sản thương hiệu ( brand Equity), là một khái niệm Marketing để nói đến giá trị của một thương hiệu.

Thương hiệu chính là thước đo cho sự thành công của doanh nghiệp, chỉ khi xây dựng thành công thương hiệu thì mới chứng minh được doanh nghiệp đã có được cho mình một vị trí trong nhận thức của khách hàng.

Khách hàng chỉ biết đến Công ty khi biết đến thương hiệu, do đó có thể nói rằng thương hiệu chính là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Khi nói đến tài sản thương hiệu, chúng ta có rất nhiều yếu tố trong đó, nó không chỉ là các giá trị về vật chất mà hơn hết chính là những giá trị mà thương hiệu mang đến cho khách hàng và được họ đón nhận. Tài sản ở đây còn bao gồm cả nhân viên, cộng đồng…

Các yếu tố góp phần tạo nên tài sản thương hiệu phải kể đến đó là logo, biểu tượng và slogan của công ty…Đây là những yếu tố có tác động trực tiếp đến khách hàng do đó có vai trò quan trọng để hình thành tài sản thương hiệu

 

  1. Tầm quan trọng của tài sản thương hiệu

Tài sản thương hiệu không chỉ giúp định vị thương hiệu trên thị trường mà còn là yếu tố để thể hiện sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh khác, tạo nên dấu ấn đặc biệt.

Khi thực hiện bất kỳ chiến dịch marketing nào, tài sản thương hiệu giúp tăng độ nhận diện thương hiệu, đồng thời tác động trực tiếp đến khả năng đưa ra quyết định mua hàng của khách hàng. Nói tóm lại, tài sản thương hiệu giúp thúc đẩy hành vi mua hàng.